Slakting

Det lille

slakteriet

ved


Jan Morten Kampesveen

Slakting

 

Vi tar i mot alle typer husdyr for slakt.

I tillegg slakter vi hjortevilt i sesongen.

 

Bruk oss når du som produsent ønsker å tilby lokalmat i særklasse til dine kunder!

 

Korte transportavstander og lavt stressnivå for dyrene gir den høyeste kvaliteten på kjøttet.

 

Begrenset antall dyr og individuell behandling sikrer optimal dyrevelferd.

Kontakt oss

Adresse: Engjomsvegen 140

2611 Lillehammer

E-post: jm@detlilleslakteriet.no

Tlf: +47 976 30 327 (Jan Morten)

+47 986 22 275 (Silje)